Yhteydenottolomake: Ota-yhteyttä
Turuntie 22, 24240 Salo ( Auringosalon tiloissa )
Y: 2054022-3

TIETOSUOJASELOSTE JH HYPNOOSI (GDPR).

1 YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (“Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimii JH Hypnoosi tämän tietosuoja-selosteen mukaisesti.
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
JH Hypnoosi
Jari Haapanen
jari.haapanen(at)jhhypnoosi.fi
Puh. 040-542 8937

3 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on JH Hypnoosin asiakasrekisteri.
Asiakkuuksien hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse tietonsa antaneet ja asiakkaan perustietolomakkeen täyttäneet asiakkaat.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Asiakastietoja käytetään asiakkaan hoitamiseen, hoidon laadun ja tason varmistamiseen.
Ajanvarausjärjestelmässä on asiakastietoja kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelin-numero, hoidonpäiväys, hoitotyyppi, paljonko hoito on maksanut, montako kertaa asiakasta on hoidettu, onko annettu alennusta sekä muistiinpanoja sessiota varten. Sinne on mahdollista laittaa myös tarkemmat tiedot, kuten maa ja osoitetiedot ja syntymäaika.

Tiedot kerätään, jotta voidaan vahvistaa asiakkaan käynnit, asiakkaan vaiva ja saamansa hoito. Tiedolla varmistetaan asiakkaalle lainmukainen hoito, oikeat asiakastiedot ja asiakkaan kirjallinen hyväksyntä hoidolle. Perustietolomake kertoo esim. lääkityksen ja sen, että tietyt lääkitykset estävät tai hidastavat hoitoa. Näin ollen asiakas on tietoinen, että hoito voi hankaloitua tai estyä, mikäli nämä tiedot eivät ole totuuden mukaisia.

Hoitotilanteesta tallennetaan myös videotallenne. Videotallennetta käytetään epäselvien/syytös tapausten selvityksiin tai hypnoterapeutin henkilökohtaisen suorituskyvyn analysointiin.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Asiakkaan tietoja säilytetään niin pitkään, kuin kyseinen asiakkuus jatkuu ja sen jälkeen esimerkiksi lainsäädännön niin edellyttäessä tai tietojen ollessa tarpeellisia osapuolten esittämiin vaatimuksiin liittyen. Tietojen tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin.
Tiedot hävitetään viimeistään kymmenen vuoden kuluttua asiakkuuden päättymisestä.

6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään vain asiakkailta (rekisteröidyiltä) itseltään.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei, tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

8.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

8.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

8.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

9 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan Jari Haapasella.
Tietokoneet ja järjestelmät, joissa tietoja säilytetään, on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla. Videotallenteet ovat vahvasti suojattuja erillisellä suojauksella, joten esim. varkaus tai hakkerointi tapauksessa ne ovat suojassa. Digitaalisissa tiedoissa on ajan tasalla oleva säännöllinen varmuuskopiointi.

Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien ja vartioinnin piirissä. Lisäksi paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit ovat lukitussa kaapissa.

10 Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (Cookies), jotta sivujen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästeet mm. mahdollistavat ajanvarausjärjestelmän käytön. Ajanvarausjärjestelmä käyttää evästettä tunnisteena, jolla yhdistetään asiakas ajanvaraustapahtumaan.

Kolmansien osapuolien evästeitä ovat Googlen analytics ja Facebook.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö. Evästetiedot auttavat parantamaan sivuston toimivuutta, käytettävyyttä, analysointia ja markkinointia.

Facebook evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä löydätte täältä: tietoja Facebookin evästeistä

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön estät myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

hypnosis_picture_bottom