Yhteydenottolomake: Ota-yhteyttä
Turuntie 22, 24240 Salo ( Auringosalon tiloissa )
Y: 2054022-3

Lista JH Hypnoosin hoidoista

Hoitolistaan tulee lisäyksiä tulevaisuudessa. Hoidon nimeä klikkaamalla voidaan näyttää tai piilottaa hoidonkuvaus.
Hypnoterapia on tiimityötä ja tämä tiimi muodostuu hypnoterapeutista ja asiakkaasta. Hypnoosihoitojen ajat ovat laskettu sen mukaan, että tämä tiimi toimii hyvin, eikä ole esimerkiksi pelkoja tai väärinymmärryksiä hypnoosista. Myöskään luottamusongelmia hypnoterapeutin ja asiakkaan välillä ei saa olla.

Tupakoinnin lopetus

Monesti sanotaan, että tupakoinnin syy on tapa, tai keino rentoutua, tai rauhoittua. Nämä ovat tietoisen mielen syitä, vaikka todellinen ja alkuperäinen syy löytyy alitajunnasta. Tupakoinnin aloittamisen syy on alitajuinen turvallisuuden tunne. Alitajuisella tarkoitetaan tässä tapauksessa tunnetta, jonka liitosta tupakointiin, ihminen ei tiedosta.

Tämä tunne voi ilmentyä esimerkiksi yksinäisyyden pelkona tai traumana. Tupakoinnille voi olla myös toissijainen syy, eli joku muu tunnetila liitettynä tupakointiin. Syyt eivät ole yleensä tietoisen mielen tiedossa.
Hoidossa käsitellään tunne, joka laukaisee asiakkaalla automaattisen ja ajattelemattoman riippuvuuden hakeutua tupakoimaan.

Tämänlainen hoito estää vieroitusoireiden tulemisen. Yleisimpinä tupakoinnin lopetuksen jälkeisinä pelkoina oleva lihominen on myös otettu huomioon, koska toiminnan aiheuttavaa tunnetta ei tarvitse korvata millään, vaan se käsitellään pois vaivaamasta mieltä.
Tarvittava käydään läpi asiakkaan kanssa ennen itse hypnoosia.

Tupakoinnin lopetukseen riittää yleensä yksi käyntikerta.

Pelot ja fobiat (paniikkihäiriöt)

Pelko on paljon fobiaa lievempi, ja se voi esimerkiksi estää ihmistä pääsemässä eteenpäin elämässä tai saavuttamasta jotain asiaa. Fobia taas tarkoittaa hallitsematonta pelkoa, joka tuo paniikkihäiriömäiset oireet lauetessaan. Esimerkkinä hämähäkkifobian ja pelon ero: Henkilö, jolla on hämähäkkifobia, kokee tilansa takia fysiologisia muutoksia, esim. hikoilua, tärinää tai liikuntakyvyn osittaista tai täydellistä menetystä pelon tunteen vuoksi. Ihmisen tuntiessa pelkästään hämähäkkipelkoa, ei fobiaa, hänelle ei tule näitä oireita.

Usein puhumme monesta fobiasta. Todellisuudessa fobioita on oikeastaan vain yksi. Fobia on sitä, että pelkäämme pelon tunnetta, jonka aiheuttaa jokin asia. Paniikkihäiriö taas on mutatoitunut fobia, mikä tarkoittaa, että paniikkihäiriöstä kärsivä ihminen ei tiedä, mitä kohtaan hänellä on fobia.

Pelot ovat tunnetiloja, joille yhteistä on, että tilan laukaisee aina yksi ja sama tekijä, vaikka näennäisesti laukaisijoita olisi useita. Esimerkiksi paniikkihäiriössä ihminen voi saada kohtauksia erilaisissa tilanteissa, ja luullaan, että nuo tilanteet aiheuttavat kohtauksen. Todellisuudessa kaikilla kohtauksilla on ollut yhteinen alitajuinen tekijä. Näin mahdollistuu, että esimerkiksi kahvilassa tullut kohtaus ei välttämättä toistu, koska alitajuinen tekijä ei ole mukana sillä kerralla. Yhteinen tekijä pyritään löytämään hypnoterapiassa. Tähän riittää yleensä yksi käyntikerta.

Allergiat

Allergioita syntyy muun muassa silloin, kun ihminen herkistyy jollekin allergeenille. Ilman välityksellä kulkeutuvat esimerkiksi siitepölyt ja tietyt eläinten erittämät allergeenit. Hypnoterapiassa on aina löytynyt tunnepuolinen asia, joka on toiminut allergisen reaktion laukaisijana.

Allergian synnyssä on ratkaisevaa, että ihminen on voimakkaassa negatiivisessa tunnetilassa silloin, kun kyseistä allergeenia leijailee ilmassa tai kun ihminen altistuu eläimen eritteille.  Tässä tunnetilassa kehon immuunijärjestelmä ei tiedä, onko uhka todellinen vai kuviteltu, ja hyökkää allergeenin kimppuun. Ihminen saa allergiset oireet eli herkistyy, ja kun keho oppii asian, niin oireet tulevat vastaavassa tilanteessa joka kerta. Hoitoon riittää yleensä yksi käyntikerta.

Traumat (psyykkiset)

Kun ihmiselle sattuu jotakin traumaattista, asian kanssa voi olla hyvinkin vaikea elää. Hypnoterapia auttaa traumojen neutralisoinnissa. Jotkut traumat ovat alitajuisia, mikä tarkoittaa, että ihmiselle esimerkiksi tulee negatiivisia ajatuksia tai tunteita, eikä hän tiedä, miksi. Tietysti kaikki kielteiset ajatukset eivät ole traumaattisia. Asia riippuu esimerkiksi ajatusten ja tunteiden vakavuudesta ja siitä, kuinka usein ne valtaavat tietoisuuden. Jokaiseen negatiiviseen asiaan tai tunteeseen voimme hakea syytä hypnoterapialla.

Monesti ihminen ajattelee, että trauman aiheuttaa jokin iso tapahtuma ihmisen elämässä. Todellisuudessa pienetkin asiat voivat olla traumoja eli herkistäviä tapahtumia. Pienet tapahtumat voivat nimittäin muuttua isommiksi vuosien kuluessa, tietenkin riippuen ihmisen historiasta. Jokaisen ihmisen tapauksessa vaikuttavat sekä hyvät että huonot asiat. Hoitoon tarvitaan 1-3 käyntikertaa.

Laihdutus

Ylipainon yleisimpiä syitä ovat huonot ruokailutottumukset tai jokin alitajuinen syy, miksi ihmisen pitää olla ylipainoinen. Alitajuisen syyn tarkoitus on yleensä suojella ihmistä jotenkin. Yleensä syy on ilmeinen siinä vaiheessa, kun ihminen toistuvasti tekee ison laihdutuksen, mutta tovin päästä on taas samoissa painoissa kuin ennen laihdutusta, tai painaa jopa vielä enemmän. Tahdonvoiman kuluttua loppuun vanha käyttäytymiskaava palautuu.

Vanhan käyttäytymiskaavan, eli tässä tapauksessa ylipainoon johtavan syömisen, tai liikkumattomuuden, syyn voimme löytää alitajunnasta. Hoidossa käsitellään tunteen lisäksi myös tavat, jotka liittyvät painon pudotukseen.
Hoitoon tarvitaan 1-3 käyntikertaa.

Psykosomaattiset kivut

Tällaisia kipuja on kahden tyyppisiä. Ilman tapaturmaa tulleet kivut ovat yleensä olleet ”kipeitä” ja käsittelemättömiä asioita toisten ihmiset kanssa. Kivut alkavat yleensä vuosikausia näiden käsittelemättömien asioiden jälkeen. Toistuvat tapaaminen ihmisen, jonka kanssa kipeitä ja käsittelemättömiä asioita on tullut, voivat toistuessaan tarpeeksi laukaista kivut. Laukaisijoita voivat olla esim. toisen osapuolen ilmeet, eleet tai äänensävyt. Myös asian tietoinen ajattelu toistuvasti voi laukaista nämä kivut. Monesti nämä asiat ovat niin sanotusti ”pinnan alla”, eli tietoisen mielen ulottumattomissa. Monesti alkuperäinen tapahtuma tai tapahtumat ovat unohtuneita. Mikäli eivät ole unohtuneita, niin vuosien saatossa niiden tietoinen merkitys yleensä muuttuu, eli tarkoitan tällä sitä, että asiat eivät aiheuta enää niin suurta negatiivista tunnereaktiota. Nämä vaikuttavat alitajunnassa paljon voimakkaimmin ja vaikuttavat kipuina kehoon monesti.

Esimerkkinä tästä voin kertoa niska kivuista, missä oli syynä käsittelemättömiä asioita läheisten ihmisten kanssa.  Kysymyksessä oli kateuden, syyllisyyden ja vihan tunteita muita ihmisiä kohtaan.

Toinen tapa, millä psykosomaattiset kivut voivat syntyä, on tapaturman yhteydessä. Tämän tyyppisen kivun mahdollisuus on enemmän, kuin ilmeinen, jos tapaturma tapahtunut niin pitkän aikaa sitten, että parantuminen olisi pitänyt tapahtua jo aikoja sitten.  Pois lukien selvät lääketieteelliset tapaukset, kuten esimerkiksi, jos tietty luu on väärässä asennossa, mikä aiheuttaa kipua niin kauan kun se on siinä asennossa yms.  Alla olevassa tapauksessa tapaturmaan on sidottu negatiivisia käsittelemättömiä tunteita ja kivut eivät poistu tässä tapauksessa, ennen kuin asia on käsitelty alitajunnassa.

Esimerkkinä tällaisista kivuista, voin kertoa tapauksesta, mikä oli alkanut miehen ollessa 6 ikäinen. Kysymys oli selkäkivuista. Kuuden vanhana hän oli kavereidensa kanssa leikkimässä katolla. Kaverit olivat saaneet ajatuksen, että hypitään katolta alas. Hän ei olisi halunnut, saatikka uskaltanut hypätä tuolta katolta. Kavereiden vaatiessa ja kiusoitellessa, hän oli lopulta paineen alla hypännyt alas. Hyppyä oli seurannut aikamoinen kipu, pelon tunne, sekä negatiiviset tunteet kavereita kohtaa. Nämä kivut seurasivat pitkälle aikuisuuteen, aina, kun hän nosti jotain hänelle väärällä tavalla tai nukkui väärässä asennossa. Nämä ongelman kuvaukset ovat hänen kertomiaan. Kivut ovat olleet jo yli vuoden poissa. Enää ei mikään nukkumisasento tuo selkäkipuja, tai herkästi tule kipuja nostoista.

Hoitoon tarvitaan 1-2 käyntikertaa.

hypnosis_picture_bottom